p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

RELATIONSHIPS OF THE VENTILATORY THRESHOLD AND POST-VENTILATORY THRESHOLD EXHAUSTION TIME WITH AEROBIC AND ANAEROBIC CAPCACITIES

Soner AKKURT *, Yavuz YILDIZ *, Ümit GENÇ *, Handan YAĞMUR *, Hakan DEMİR *, Tunç Alp KALYON *

* GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

0 1417

THE RELATIONSHIPS OF SOME VARIABLES TO THE LEVELS OF SELF-ESTEEM, DEPRESSION AND ANXIETY IN A GROUPS OF AMATEUR FOOTBALL PLAYERS

S Halime Aslan*, R Oğuz Aslan**, Z Nazan Alparslan***

* Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli
** Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Adana
*** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana

0 701

SERUM LACTIC ACID AND TOTAL TESTOSTERONE LEVELS AFTER THE WINGATE TEST

Hakkı Gökbel*. Çiğdem Dölek**

* Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
** Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya

0 1251

COMPARISON OF TWO METHODS IN ASSESSING PROPRIOCEPTION

Yıldız ÇOSKUN*, Emin ERGEN**, Cevdet TINAZCI***

* Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Hatay
** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Ankara
*** Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Ankara

0 1080

THE EFFECTS OF ISOMETRIC EXERCISE ON VASTUS MEDIALIS AND RECTUS FEMORIS MUSCLES THROUGH EMG ANALYSIS

Ali Murat ZERGEROĞLU*, Emin ERGEN*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Ankara

* Bu çalışma 1998 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ACSM kongresinde poster bil¬diri olarak sunulmuştur.

0 1683