p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

INFLUENCE OF PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME ON JUMPING PERFORMANCE

Hikmet Yücel*, Rüştü Güner*, Burak Kunduracıoğlu*, Emin Ergen*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA

0 1986

THE EFFECT OF BIOENER USAGE ON BLOOD PROFILE AND WEIGHT LOSS OF ATHLETES

Ziyanur Güneş*, Betül Çiçek**, Şebnem Onur**, Ayla Gökmen*, Mendane Saka***

* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Sağlik ve Araştırma Merkezi (SESAM) ANKARA
** Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ANKARA
*** Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi, ANKARA

0 1283

THE RESPONSES TO MAXIMAL EFORT TEST IN ATHLETES WITH EIA

T. Aydın*, Y. Yıldız*, C. Özgürbüz*, H. Yağmur*, Ü. Genç*, T.A. Kalyon*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA

0 965

INJURIES IN ELITE TAEKWONDO ATHLETES AND THEIR CAUSES

Cengiz Arslan, Mikail Tel

* Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ELAZIĞ

0 1635

EARLY ASSESSMENT OF FUNCTIONAL CAPACITY FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY

S. Ufuk Yurdalan*, Özlem Akaryıldız*. Öztekin Oto**

* Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İZMİR
** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR

* 5. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresinde (20-24 Ekim 1998, Antalya) bildiri olarak sunulmuştur.

0 800