p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL SKILLS OF AlVIATEUR AND PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS

Erkut KONTER*, Ahmet DOĞANAY**

* Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Adana
** Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Adana

0 1211

EFFECTS OF CHRONIC EXERCISE TRAINING ON SERUM IRON, MAGNESIUM HAEMATOLOGICAL AND LIPID PARAMETERS IN ELDERLY MEN

Gürbüz BÜYÜKYAZI*, Gülten KARADENİZ**, Necip KUTLU***, Mine ÇABUK***, Cengiz CEYLAN***, Ertan ÖZDEMİR***, Serdar SEVEN***

* Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Manisa
** Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, Manisa
*** Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa

0 1603

Review Article

REVIEW: SPORTS-RELA'ILD HEADACHE

Aylin YAMAN*, Hakan YAMAN**

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta
** Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

0 1987

Case Report

CASE REPORT: GROIN PAIN IN AN AMATEUR FOOTBALL PLAYER

Cem ÇETİN, Ufuk ŞEKİR, Yavuz YILDIZ, Taner AYDIN, Tunç Alp KALYON

GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

0 1221