p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Soner Akkurt1,2

1Department of Sports Medicine, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri Turkey
2High Altitude and Sports Sciences Research and Implementation Center, Erciyes University, Kayseri, Turkey.

Anahtar Sözcükler: Kupa tedavisi, sporcular, kas kuvveti, yorgunluk, ağrı

Öz

Son zamanlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına (GETAT) sporcuların ilgisi artmaktadır. En sık kullanılan GETAT uygulamalarından biri kupa uygulamasıdır. Birçok uygulama şekli bulunmakla birlikte, günümüzde en sık kuru kupa ve yaş kupa (hacamat) uygulaması kullanılmaktadır. Kupa uygulamasının etki mekanizması hala tam olarak kanıtlanamamıştır. Ancak ağrı kesici, sedasyon, rejenerasyonda artış, detoks ve immün sistemde iyileşme etkisi olduğu iddia edilmektedir. Özellikle şampiyon sporcuların kupa uygulamasını tercih etmesi, bu uygulamanın performansla ilişkisi var mı sorusunu akla getirmektedir. Sporcularda kupa uygulamasının etkileri ile ilgili randomize kontrollü çalışma sayısı yetersizdir. Genellikle bel ve boyun ağrısını azalttığına ilişkin bulgular vardır. Esneklik ve spor yaralanmaları ile ilgili kanıtlar tartışmalıdır. Yorgunluğu azalttığı, antioksidan kapasiteyi ve uyku kalitesini arttırdığı belirtilmektedir. Performansa direkt etkisi ile ilgili yeterli bulgu yoktur. Ancak ağrıyı ve yorgunluğu azaltarak performans artışı sağlayabileceği iddia edilmektedir. Sporcularda kupa uygulamasının etkilerine ilişkin daha fazla kontrollü çalışma gerekmektedir.

Alıntı: Akkurt S. Scientific overvıew of cupping applications in athletes. Turk J Sports Med. 2020;55(4):332-8.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.