p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Stanislav PALİJA1, Siniša BİJELJAC1, Slavko MANOJLOVİĆ1, Nenad PONORAC2, Željko JOVİČİĆ1, Petar CVİJİĆ1, Bojan KUZMANOVİĆ1

1Institute for Physical Medicine and Rehabilitation "Dr Miroslav Zotovic", Orthopaedic Dept, Banja Luka, BiH
2Department of Physiology, Medical Faculty, University of Banja Luka, BiH

Anahtar Sözcükler: Ön çapraz bağ, artroskopi, Tegner skoru, Lysholm skoru, egzersiz

Öz

Çalışmanın amacı artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan sporcuların başlangıç spor aktivitelerine dönüş süreçlerinin izlenmesiydi. Çalışmaya 66’sı erkek, 12’si kadın olmak üzere 45’i aktif, 33’ü rekreasyonel düzeyde spor yapan 78 sporcu katıldı. Yaralanma geçirenlerin 18’i non-anatomik tek demet tekniğiyle, 57’si anatomik tek demet tekniğiyle, üçü ise çift demet tekniğiyle opere edild. Klinik bakı ve fonksiyonel test parametreleri operasyon öncesi ve 12 ay sonrası analiz edilip karşılaştırıldı. Ortalama Lysholm skorları 57.3’den 92.6’ya (aralık 43-100); ortalama Tegner aktivite düzeyleri ise 2.43’den 7.89’a (aralık 1-10) arttı. Operasyon öncesi artrometrik ölçümlerde tibianın femura göre anterior translasyonu ortalama 8.45 mm iken, rekonstrüksiyon sonrasında ortalama 2.18 mm olarak gözlendi. Toplamda 64 hasta yaralanma öncesi spor aktivitesi düzeylerine dönerken, 14’ü dönemedi.