p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Kadri YILDIZ1, Ahmet Gökhan YAZICI2, Ömer Selim YILDIRIM1

1Atatürk University Medical Faculty, Dept. of Orthopaedics and Traumatology, Erzurum, TURKEY
2Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Dept. of Physical Education and Teaching, Erzurum, TURKEY

Anahtar Sözcükler: Adductor brevis kası, kas rüptürü, kasık ağrısı, futbol

Öz

Nadir gerçekleşen ve genellikle orta yaşlı popülasyonda gözlenen adductor brevis kası rüptürü, literatürde bilinen en genç amatör futbol oyuncusu olgusu olarak sunulmaktadır. Burada adductor brevis tendonu için 2nci dereceden travmatik rüptür söz konusudur. Kitlenin çıkarılması önerilmiş, ancak olgunun istekli olmaması üzerine konservatif tedavi uygulanmasına geçilmiştir.