p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Canan GÖNEN AYDIN, Şeyhmus KAPLAN, Halil İbrahim KAYA, Talat TURGUT, Mustafa Onur SERBEST, Ali ERDOĞAN, Cem ÇETIN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Anahtar Sözcükler: İzokinetik kuvvet, futbol, diz, H/Q oranı

Öz

Bu çalışma futbolcuların diz kuvvet değerleri arasındaki denge oranlarını araştırmak ve Türkiye Süper Lig futbolcularında diz eklemi normatif izokinetik kuvvet değerlerini incelemek amacıyla tasarlandı. Çalışmaya 153 profesyonel futbolcu (yaş 25.2 ± 4.1 yıl; boy 180.9 ± 6.2 cm; vücut ağırlığı 77.7 ± 6.8 kg) katıldı. Diz fleksör (hamstring grubu: H) ve diz ekstansör (quadriceps grubu: Q) izokinetik kuvvetleri, konsantrik modda 60, 180, 240 ve 300°/sn açısal hızlarda izokinetik dinamometre kullanılarak ölçüldü. Fleksör/ekstansör kuvvet oranı (H/Q) hesaplandı. Futbolcuların 34’ünde (%22.2) %10’un üzerinde, 11’inde (%7.2) ise %15’in üzerinde fleksiyon eksikliği saptandı. Yine 31 futbolcuda (%20.3) %10’un üzerinde, dokuzunda (%5.9) ise %15’in üzerinde ekstansiyon eksikliği belirlendi. Hem fleksiyon hem de ekstansiyon eksikliği %10’un üzerinde olan futbolcu sayısı 13 (%8.5) iken, %15’in üzerinde olanların sayısı ise yalnızca iki (%1.3) idi. Çalışmadan elde edilen verilerle Türkiye Süper Lig futbolcularında diz eklemi normatif izokinetik kuvvet değerleri gözlenmiş oldu ve kuvvet eksikliği oranları saptandı.