p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Bülent UYSAL1, M. Murat SEVEN2, Ali MEMİŞ3, Yavuz YILDIZ4

1GATA Fizyoloji Anabilim Dalı, Etlik, Ankara
2Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sporcu Sağlığı Merkezi, Ankara
3Kasımpaşa Asker Hastanesi, DETAM Başkanlığı, İstanbul
4GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Etlik Ankara

Anahtar Sözcükler: Ozon tedavisi, spor hekimliği, egzersiz etki mekanizması

Öz

Son yıllarda modern tıbbın yanı sıra rejeneratif (yenileyici) ve tamamlayıcı tıp yaklaşımlarının bazı hastalık grupları üzerinde kullanılması belirgin bir şekilde artmıştır. Rejeneratif ve tamamlayıcı tıbbın gözde uygulamalarından birisi olan ozon tedavisi ülkemizde de uzun yıllardır özel tedavi merkezlerinde uygulanmaktadır. Ozon tedavisi hakkındaki ilk bilimsel çalışmalar 1950’li yıllara dayanmaktadır. Ozon tedavisi üzerindeki artan ilgi bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların da son yıllarda artmasına neden olmuştur. Bu derlemede, farklı ozon tedavisi uygulama yöntemlerinin spor hekimliğinde değişik patolojilere ilişkin potansiyel kullanım alanları ve olası etki mekanizmaları irdelenmektedir.