p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ahmet Bayrak

Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation, Selçuk University, Konya, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanması, futbol, lateral ayak bileği burkulmaları, tibial torsiyon açısı

Öz

Amaç: Ayak bileği burkulmaları en sık görülen spor yaralanmalarından biridir. Bu tip yaralanmalar sıklıkla inversiyon tipinde görülen lateral ayak bileği burkulmalarıdır (LAB). LAB sonucu sporcular belirli bir süre antrenman ve/veya yarışmadan uzak kalmakta, bu durum sporcuların performansının düşmesine neden olmaktadır. İnversiyon tip yaralanmaların mekanizması ortaya konulmuş olmasına rağmen, anatomik risk faktörlerinin araştırılması gerekmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada lateral ayak bileği burkulmalarında tibial torsiyon açısının (TTA) etkisi incelendi. Toplam 67 erkek futbolcunun TTA değerleri sezon başı değerlendirmelerde kayıt altına alındı. Futbolcuların 23’ü LAB tipi yaralanma yaşarken 44’ü bunu yaşamadı.

Bulgular: Sezon içinde yaralanan ve yaralanmayan sporcuların TTA’ları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). Elde edilen bulgulara göre TTA’sı düşük sporcuların LAB yaşama olasılığı artmaktadır. Bununla birlikte, yaralanma ‘cut-off’ değerlerinin belirlendiği çalışmada sağ tibial torsiyon açısı 11° ve sol tibial torsiyon açısı 10° altında kalan futbolcuların yaralanma riskinin arttığı belirlendi.

Sonuç: Tibial torsiyon açısının lateral ayak bileği burkulmasında bir risk faktörü olarak sezon başı değerlendirmelerinde yer alması ve düşük TTA’sı olan sporcuların LAB yönünden yaralanma önleme programlarına alınması gerektiği düşünülmektedir.