p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gökhan Burçin Kubat1, Meltem Tuncer2

1Department of Mitochondria and Cellular Research, Gülhane Health Sciences Institute, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye
2Department of Physiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Doksorubisin, iskelet kası atrofisi, mitokondri, egzersiz

Öz

Birçok dokuda birikmesi nedeniyle, Doksorubisin (DOX) sitotoksik yan etkilere neden olan bir kemoterapötiktir. DOX'un iskelet kası atrofisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Bu etkilerden en dikkat çekeni DOX'un neden olduğu mitokondriyal fonksiyon bozukluğunun iskelet kası atrofisini nasıl tetiklediğidir. Egzersiz bu etkileri azaltarak veya ortadan kaldırarak kas homeostazisinin korunmasına yardım eden bir tedavi yaklaşımıdır. Bu derleme makalenin amacı, DOX'a bağlı iskelet kası atrofisinin nedenleri, DOX yoluyla mitokondriyal disfonksiyondaki temel mekanizmalar ve DOX'a bağlı iskelet kası atrofisinde egzersizin etkileri hakkında güncel bilgiler sağlamaktır.

Cite this article as: Kubat GB, Tuncer M. Doxorubicin-dependent skeletal muscle atrophy: exercise and mitochondrial dysfunction. Turk J Sports Med. 2024;59(1):39-43; https://doi.org/10.47447/tjsm.0799