p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yavuz Şahbat1, Görkem Çat1, İlker Yağcı2, Osman Mert Topkar1

1Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Marmara University, İstanbul, Türkiye
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Marmara University, İstanbul, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Biseps brakii, omuz, şok dalga tedavisi, kalsiyum depositi

Öz

Çoğunlukla supraspinatus ve rotator manşet tendonlarını tutan kalsifik tendinit, nadiren biseps brakinin uzun başını (BBUB) tutabilir. Rotator manşet yırtığının eşlik ettiği kalsifik tendinitte ilk tercih artroskopik cerrahidir ancak rotator manşetin sağlam olduğu durumlarda steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID), steroid enjeksiyonu, ekstrakorporal şok dalga tedavisi (ESWT) ve radyal şok dalga tedavisi (RSWT) gibi farklı tedavi yöntemleri kullanılır.

28 yaşında erkek hasta 6 aydır devam eden sağ omuz ağrısı ile polikliniğimize başvurdu. Lisanslı masa tenisi sporcusu ve amatör vücut geliştirici olan hastanın bilinen sistemik hastalığı yoktu. Klinik ve radyolojik değerlendirme sonrasında yapılan ultrasonografide sağ humerus büyük tüberkülum seviyesinde kalsifikasyon görüldü. Hastaya ultrasonografi ile bisipital tendonun kalsifik tendiniti tanısı kondu. Hastada eşlik edebilecek rotator manşet veya glenohumeral eklem patolojisi varlığını saptamak için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) uygulandı, ek patoloji izlenmedi. Hastaya dört seans 0.25 mJ/mm2 3 bar 2000 atım Radial Şok Dalga Tedavisi (RŞDT) elektromanyetik litotriptör ile uygulandı. RŞDT öncesi hastanın VAS skoru 9, Constant skoru 37 iken ilk seanstan sonra VAS skoru 6'ya geriledi. 4. seanstan sonra hasta tamamen ağrısız olduğu için tedavi sonlandırıldı.

1 yıllık takipte hasta günlük ve spor aktivitelerinde halen ağrısızdı ve tam eklem hareket açıklığına sahipti. RŞDT'nin BBUB kalsifik tendiniti için etkili bir tedavi seçeneği olduğu, tendon yırtığı olmayan hastalarda ultrason eşliğinde uygulandığında artroskopik barbotajdan daha öncelikli bir seçenek olabileceği gösterilmiştir.

Cite this article as: Sahbat Y, Cat G, Yagci I, Topkar OM. Biceps brachii long head calcific tendinitis can be treated quickly and effectively with radial shockwave therapy: a case report. Turk J Sports Med. 2024;59(1):33-8; https://doi.org/10.47447/tjsm.0752