p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Özlem Karasimav

Sports Medicine Section, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Turkiye

Anahtar Sözcükler: Poliklinik, hasta başvurusu, spor hekimliği

Öz

Amaç: Yeni Koronavirüs Hastalığı-2019 pandemisinden sonra 1 yıllık süre içerisinde Spor Hekimliği polikliniğine başvuran hastaların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2022 ve Nisan 2023 arasında polikliniğe başvuran tüm hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet ve başvuru yaptıkları ay parametreleri kaydedildi. Başvuru nedenleri 4 ana kategoride incelendi: 1) spora katılım değerlendirmesi, 2) spor yaralanması, 3) tıbbi danışma, 4) yanlış yönlendirme/yanlış başvuru.

Bulgular: Toplam 4151 hasta dosyası çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar içerisinde, sırasıyla %57.74 ve %42.16 oranlarında olmak üzere erkek cinsiyet ve ≤18 yaş grubu çoğunluktaydı. En sık başvuru nedeni spor yaralanması (%50.37) iken, bunu sırasıyla spora katılım değerlendirmesi (%35.87), yanlış yönlendirme/yanlış başvuru (%9.69), ve tıbbi danışma (%4.07) takip etmekteydi. Tüm başvurular göz önüne alındığında, en sık başvuru yapılan ay Eylül idi (%13.41).

Sonuçlar: Pandemi toplum genelinde egzersiz ve spora bakış açısını etkiledi, bu nedenle Spor Hekimliği branşının popülerliğinde ve bu polikliniğe çeşitli nedenlerle başvuru sayısında artış görüldü. Yanlış yönlendirilmiş/yanlış başvuru yapmış hastaların şaşırtıcı bir biçimde rölatif yüksek oranda olması, sağlık sistemine ekonomi ve iş yükü olarak yansımaktadır. Spor Hekimliği branşının hem topluma hem de diğer tıbbi branş uzmanı hekimlere doğru bir biçimde tanıtılmasına ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Karasimav O. Demographic and epidemiologic trends in sports medicine outpatient clinic visits: Tale of an expert. Turk J Sports Med. 2024;59(1):24-32; https://doi.org/10.47447/tjsm.0803