p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan Örsçelik1, Sabriye Ercan2

1Sports Medicine Department, Gülhane Medical Faculty, Health Sciences University, Ankara, Türkiye
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Pandemi, oryantiring, performans, karma desen

Öz

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin profesyonel oryantiring sporcularının yarışma performansı üzerindeki etkisini anlamayı ve ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Sporcuların performans değişimleri müsabaka sonuçlarına göre nicel aşamada analiz edildi. Bire bir görüşme yönteminden elde edilen nitel veriler, faktörlerin nicel aşamada istatistiksel olarak neden anlamlı olduğunu anlamak için analiz edildi. Çalışma, iki veri setini birlikte değerlendirerek, COVID-19 pandemisinin elit oryantiring sporcularının performansı üzerindeki etkisini genelleştirilebilen ve derinlemesine bir bakış açısıyla ortaya koydu.

Bulgular: Pandemi sürecinde yarışmaya katılan sporcu sayısı az, yarışmayı başarıyla tamamlama oranı yüksekti. Pandemi sürecinde düzenlenen müsabakalara katılan elit sporcuların 'kilometre başına saniye' süreleri kısalmıştı. Sporcularla yapılan bire bir görüşmelerde müsabaka performansını etkileyen dokuz ana tema bulundu; antrenman etkisi, beslenme değişikliği, ekonomik etki, genel performansı etkileyen durumlar, müsabakalardaki değişikliklerin etkisi, psikososyal etki, sağlık sorunlarının etkisi, spora devam motivasyonu ve ileriye dönük planlama.

Sonuç: Performansın bütüncül olarak ele alınması gerektiği, sadece antrenmanla sağlanan gelişimin başarı için yeterli olmayacağı, sporcunun ekonomik ve biyopsikososyal açıdan değerlendirilmesi gerektiği açımlanmıştır.