p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ogün Köyağasıoğlu1, Seçkin Şenışık2

1Sports Medicine Clinic, Manisa City Hospital, Manisa, Türkiye
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Spor branşı, spor psikolojisi, anksiyete, başa çıkma, sosyal destek

Öz

Amaç: Futbolcular ve Amerikan futbolcuları arasında psikolojik faktörler açısından farklılıkların olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Toplam 68 sporcu (34 Amerikan futbolcusu ve 34 futbolcu) incelendi. Oyuncuların verileri (yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, medeni durum, spor geçmişi) ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) ve Atletik Başa Çıkma Becerileri Envanteri-28’e (ACSI-28) verdikleri yanıtlar toplandı.

Bulgular: Amerikan futbolcularının boy, ağırlık ve vücut kitle endeksi değerleri futbolculardan anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p=0.033; p<0.001; p<0.001). Futbolcuların evli olma oranı, Amerikan futbolcularından anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.021). Futbolcuların spor geçmişi Amerikan futbolcularından anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Durumluk kaygı düzeyleri Amerikan futbolcularında futbolculardan daha düşük (p<0.001), sosyal destek (p=0.038), zorluklarla başa çıkma (p=0.013), konsantrasyon (p=0.002), antrene edilmeye uyumluluk (p<0.001) ile özgüven ve başarma motivasyonu alt ölçekleri (p=0.005) futbolculardan anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: Sporcuların psikolojik durumları, stresli koşullarla baş etme becerileri ve gördükleri sosyal destek spor branşları arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle mental sağlık programlarına yönelik uygun girişimler planlanırken farklı spor branş sporcuları arasındaki farklılıkların dikkate alınması katkı sağlayacaktır.