p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Merve Demir Benli

Sports Medicine Section, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkiye

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, konservatif tedavi, pektoralis major kası

Öz

Pektoralis major (PM) kas rüptürü nadirdir, fakat son zamanlarda daha sık bildirilmektedir. Cerrahi tedavinin üstün olduğunu gösteren az sayıda çalışma olmasına rağmen pektoralis majör kas yırtıklarında tedavi yöntemlerinin seçimi net değildir. Burada pektoralis majör kasının tam yırtığı olan olgunun konservatif yöntemlerle tedavisi rapor edilmiştir.

Cite this article as: Demir Benli M. Pectoralis major muscle total rupture in a body builder. Turk J Sports Med. 2023 Oct 27th; https://doi.org/10.47447/tjsm.0789