p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali Yüce1, Mustafa Yerli1, Abdulhamit Misir2

1Orthopaedics and Traumatology Unit, Prof Dr Cemil Taşcıoğlu City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Orthopaedics and Traumatology Unit, Medicana International Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Patella çıkığı, profesyonel sporcu, yaralanma mekanizması, postür, korunma

Öz

Amaç: Patella çıkığı (PÇ), profesyonel sporcularda oldukça yıkıcı bir yaralanmadır. Yaralanmayı önlemenin önemli bir yönü, yalnızca risk faktörlerinin tanımlanmasını değil, aynı zamanda sorumlu yaralanma mekanizmasının da belirlenmesini gerektirir. Bu nedenle bu çalışmada profesyonel sporcularda meydana gelen PÇ yaralanması videolarının incelenerek yaralanma mekanizmalarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Profesyonel sporcularda 1999-2020 yılları arasında meydana gelen toplam 28 PÇ belirlendi. Bunlardan yeterli video verisine sahip 18 PÇ yaralanması; yaralanma mekanizması, vücut pozisyonu, oyuncu ve spor özellikleri açısından analiz edildi. Videolar üç gözlemci tarafından değerlendirildi.

Sonuçlar: Toplamda 17 (%94.4) erkek ve 1 (%5.6) kadın sporcu vardı. Ortalama yaş 26.2±3.1 idi. Spor dallarının dağılımı ise; dört basketbol (%22.2), iki futbol (%11.1), dokuz ragbi (%50.0), iki Amerikan futbolu (%11.1) ve bir boks (%5.6) idi. Yaralanma 13 olguda (%72.2) kontakt mekanizma ile meydana geldi. Bu yaralanmaların sekizi (%61.5) direkt temas sonucu oluştu. Bu çalışmanın en önemli bulgularına göre patella çıkığı; gövde, kalça diz ve ayak bileği hafif fleksiyonda iken meydana gelmekteydi. Ayak ve tibia dış rotasyon hareketi yaparken kuadrisepsin kasılmasıyla birlikte çıkık oluşmaktaydı.

Sonuç: Profesyonel sporcularda PÇ en sık bir çarpışma sırasında ortaya çıkar. Çarpışma sonrası dengesi bozulan sporcunun en sık karşılaştığı pozisyonda; gövde, diz ve kalça fleksiyonda, ayak bileği plantar fleksiyondadır.

Cite this article as: Yuce A, Yerli M, Misir A. Injury mechanism of patellar dislocation in professional athletes: a video analysis study Turk J Sports Med. 2023; 58(3):118-24;https://doi.org/10.47447/tjsm.0738