p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Huseyin Celik, Ugur Yilmaz, Pinar Arpinar Avsar

Faculty of Exercise and Sports Sciences, Hacettepe University, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Postüral kontrol, yavaş ve hızlı yörüngeler, postüral salınım, pertürbasyon

Öz

Amaç: Önceki çalışmalar, basınç merkezi değişimlerinin, kısa bir zaman ölçeğinde işleyen erken ve ileriye dönük postüral ayarlamalar şeklinde beklenen bir pertürbasyon önce meydana geldiğini ileri sürmüştür. Bununla birlikte, daha uzun bir zaman ölçeğinde önceden var olan postüral duruş üzerindeki bu tür pertürbasyonların etkisi açıklanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, basınç merkezi yörüngelerinin yavaş ve hızlı bileşenlerinin, kişinin kendi kendine başlattığı bir pertürbasyondan önceki aşamalarda veya postüral göreve bağlı olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem: Yirmi dört sağlıklı genç katılımcı çalışmaya katılmıştır. Katılımcılar, (i) sakin duruş görevi: 60 saniye sakin duruş, (ii) kendi temposunda görev: süre koşulu altında olmadan 60 saniye sakin duruştan maksimal dikey sıçrama ve (iii) reaksiyon zamanı görevi: süre koşulu altında 60 saniye sakin duruştan maksimal dikey sıçrama olmak üzere üç postüral görev gerçekleştirdi. Postüral salınım özellikleri, denemelerin ilk ve son 20 saniyesi olmak üzere iki fazda incelenmiştir.

Sonuçlar: Basınç merkezi yörüngelerinin özellikleri, hızlı ve yavaş bileşenleri, postüral görev ve deneme aşamalarından etkilenmiştir. Basınç merkezinin ve yavaş yörüngelerinin elips alanı postüral görevler arasında önemli ölçüde farklı çıkmıştır. Medyan frekans, basınç merkezi denemelerinin fazları ve yavaş yörüngeler için önemli ölçüde farklı çıkmıştır.

Tartışma: Bu çalışma, postüral salınım özelliklerinde göreve özgü değişikliklere işaret etmiştir. Sırasıyla hareketli bir referans noktasına göre vücudun dengesini korumak ve hareketli referans noktası etrafında salınmak gibi altta yatan iki insan postüral kontrol mekanizmasını yansıtan hızlı ve yavaş yörüngeler, kendi kendine başlatılan tüm vücut maksimal pertürbasyondan farklı şekilde etkilenmiştir.

Cite this article as: Celik H, Yilmaz U, Arpinar Avsar P. Rambling and trembling trajectories in the analysis of postural sway prior to the self-paced and reaction time tasks. Turk J Sports Med. 2023; 58(4):146-54; https://doi.org/10.47447/tjsm.0750