p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Nevzad Denerel1, Onur Yüksel Öçal2

1Sport Sciences Department, Faculty of Health Sciences, Eastern Mediterranean University, Mağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: COVID-19, ruhsal sağlık, sağlık ekibi, takım sporları

Öz

Amaç: COVİD-19 pandemisi birçok insanı olduğu gibi sporcuları ve sağlık çalışanlarını da ruhsal açıdan olumsuz yönde etkilemiştir. Pandeminin sporcuların ve hastane çalışanlarının ruhsal durumu üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen sporcularla birebir ilgilenen sağlık çalışanlarının psikolojik durumuna etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinin spor kulüplerinde çalışan sağlık ekiplerinin ruhsal sağlık durumları üzerine etkisini araştırmaktır.

 Yöntem: Pandemi başladıktan bir sene sonra yapılan bu anket çalışmasına dört farklı takım spor branşında (futbol, basketbol, voleybol, hentbol) görev yapan doktor, fizyoterapist ve masörlerden oluşan toplam 192 takım sağlık çalışanı katıldı. Katılımcıların ruhsal durumunu değerlendirilmek amacıyla üç anket (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği-21, Koronavirüs Kaygı Ölçeği ve Koronavirüs Korkusu Ölçeği) uygulandı.

Bulgular: Fizyoterapistlerin DASS-21 toplamı ve stres alt grubu puanları masörlere göre daha yüksek bulundu (sırasıyla; p=0.013, p=0.016). Spor branşlarına göre karşılaştırıldığında sağlık çalışanlarının ölçüm sonuçlarının benzer olduğu görüldü (p>0.05). COVİD-19 enfeksiyonu geçirenlerde DASS-21 anksiyete alt grubu puanları geçirmeyenlere göre daha yüksek saptandı (p=0.004). Ancak, katılımcıların uygulanan ölçeklerden ve alt gruplarından aldıkları ortalama puanların normal aralıkta olduğu belirlendi.

Sonuç: Pandemi başladıktan yaklaşık bir yıl sonra yapılan bu çalışmada COVİD-19 pandemisinin ve koronavirüs enfeksiyonu geçirmenin takım sağlık ekibi çalışanlarının ruhsal durumu üzerinde belirgin bir etkisi bulunmadı. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecine uyum sağlamış olması ruhsal durumu değerlendiren ölçeklerde normal sonuçlar alınmasını sağlamış olabilir.

Cite this article as: Denerel N, Ocal OY. The effect of the COVID-19 pandemic on the mental status of health workers at sports clubs . Turk J Sports Med. 2023 58(1):36-41;https://doi.org/10.47447/tjsm.0736