p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fahri Safa Çınarlı1, Muhammed Emin Kafkas1, Tülay Yıldırım2

1Department of Movement and Training Science, Faculty of Sport Sciences, İnönü University, Malatya, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, İnönü University, Malatya, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Vücut geliştirme, futbol, ultrasonografi, kas morfolojisi, somatotip

Öz

Amaç: Antrenman kas mimarisi ve vücut tipleri üzerinde uzun dönemde farklı adaptif etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, iyi antrenmanlı vücut geliştiriciler ve futbolcuların rectus femoris mimarisi ve somatotiplerini karşılaştırmaktı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam otuz erkek sporcu (en az 5 yıl antrenman tecrübesi olan 15 vücut geliştirici ve 15 futbolcu) dahil edildi. Sporcular arasındaki farkları araştırmak için rektus femoris kas kalınlığı (MT), pennasyon açısı (PA) ve fasikül uzunluğu (FL) B-mod ultrasonografi ile ölçüldü, somatotip belirleme Heath-Carter yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Rektus femoris mimarisinde PA (%19.1, p=0.007) ve MT (%11.5, p=0.039) vücut geliştiricilerde futbolculara göre daha fazlayken, FL'de benzerdi (%5, p=0.220 ). MT'de orta düzeyde etki (EB = 1.06; %95 CI) ve PA'da yüksek düzeyde etki bulundu (EB = 1.55; %95 CI). Somatotipleme ile vücut geliştiricilerin endomorfik mezomorf (3.01-5.74-2.05) ve futbolcuların mezomorf-ektomorf (2.52-3.58-3.80) oldukları belirlendi.

Sonuç: Spora özgü antrenmanlar uzun dönemde kas morfolojisi ve somatotip özelliklerini farklı şekilde etkilemektedir. Antrenmanların kas mimarisi ve somatotip üzerindeki adaptif özelliklerini ortaya koymak, spor bilimciler ve antrenörlere antrenman planlama ve modifikasyonunda yardımcı olabilir.

Cite this article as: Cinarli FS, Kafkas ME, Yildirim T. Comparison of rectus femoris architecture and somatotype between well-trained bodybuilders and soccer players. Turk J Sports Med. 2022, 57(4):183-8; https://doi.org/10.47447/tjsm.0674