p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ferhat Esatbeyoğlu1, Levend Karaçoban2, Şenay Akın3, Gürhan Dönmez2

1Department of Physical Education and Sport Teaching, Faculty of Sport Sciences, Bozok University, Yozgat, Türkiye
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye
3Exercise and Sport Physiology Department, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Görme bozukluğu, görme kaybı, uyarlanmış fiziksel aktivite, egzersiz, fiziksel uygunluk

Öz

Egzersiz görme kaybı olan bireylerin fonksiyonel mobilitelerini, işlevselliklerini ve günlük yaşam aktivitelerini optimal hale getirmek için birincil öneme sahiptir. Egzersiz reçetesi ile aerobik kapasiteyi ve kas kuvvetini artırmak görme kaybı olan bireylerin bağımsız yaşamlarını geliştirmeye ve yaşam kalitelerini artırmaya yardımcı olabilir. Bu derlemenin amacı, yaşam koşullarını iyileştirmek için temel egzersiz programlarına rehberlik edecek bilgileri özetleyerek, yetersiz hizmet alan görme kaybı olan bireyler için aerobik ve kuvvet egzersizlerinin önemini vurgulamaktır. Görme kaybı olan bireyler içingenel aerobik ve kuvvet egzersiz antrenman ilkeleri, etkili bir egzersiz reçetesi oluşturmaya katkıda bulunmak için ilgili görsellerle özetlenmiştir.

Cite this article as: Esatbeyoglu F, Karacoban L, Akin S, Donmez G. Exercise programming for individuals with vision loss. Turk J Sports Med. 2022, 57(4):213-9; 2022 https://doi.org/10.47447/tjsm.0690