p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Hatice İlhan Odabaş1, Nejla Gercek2, Yaşar Tatar2

1Faculty of Sport Sciences, Haliç University, İstanbul, Türkiye
2Faculty of Sport Sciences, Marmara University, İstanbul, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Golf, diz kuvveti, kuvvet oranı, alt ekstremite

Öz

Amaç: Alt ekstremite, golf vuruşu sırasında postüral kontrol ve güç üretmek için önemli bir rol oynamasına karşın, detaylı olarak incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, elit golfçülerde sol-sağ ve agonist-antagonist diz kas kuvvet profillerini ve performans ile ilişkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 21.6±1.1 yıl, boyları 174.0±6.1 cm ve vücut ağırlıkları 68.6±2.7 kg olan 0-5 handikaplı sekiz erkek elit golfçü katıldı. Golfçülerin diz fleksör ve ekstansör zirve torkları izokinetik dinamometre (60°/s, 120°/s ve 240°/s) kullanılarak ölçüldü. Golf performansı, 18 delikli bir golf sahasındaki golf atışlarının sayısı kaydedilerek değerlendirildi.

Bulgular: Golf oyuncularında sağ ve sol ekstremiteler arasındaki diz kuvveti farkı 60°/s, 120°/s ve 180°/s açısal hızlarda sırasıyla fleksör kaslar için %0.53, %5.77 ve %5.35; ekstansör kaslar için %5.71, %3.60 ve %7.91 olarak bulundu. Sağ ve sol diz Fcon/Excon oranı 0.67-0.99 arasındaydı. Golf performansı ile zirve torkları arasında, 120°/s açısal hızdaki sağ diz fleksör kası dışında, bir ilişki bulunmadı.

Sonuç: Sağ-sol ve agonist-antagonist kaslar arasındaki diz kas kuvveti farkları yaralanma risk limitlerinin altındaydı. Bu göz ardı edilebilir dengesizlikler, golf vuruşunun her bir bölümünde diz kaslarının fonksiyonel farklılıklarının sonucu olabilir. Bu farklılıkların uzun vadede yaralanmalara ve performans düşüklüğüne neden olmaması için antrenman programlarına gerekli egzersizlerin eklenmesi önemlidir.

Cite this article as: Odabas HI, Gercek N, Tatar Y. Knee flexor and extensor isokinetic strength profiles of elite male golfers. Turk J Sports Med. 2022, 57(4):177-82; https://doi.org/10.47447/tjsm.0643