p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yavuz Lima1, Seçkin Şenışık2, Nevzad Denerel3, Onur Hurşitoğlu4, Görkem A. Balcı5, Gül Ü. Bolat6, Metin Ergün2

1Sports Medicine Unit, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Turkey
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey
3Health Team Clinic, Sports Medicine, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus
4Psychiatry Division, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
5Coaching Education Department, Faculty of Sports Science, Ege University, İzmir, Turkey
6Child and Adolescent Psychiatry Department, Faculty of Medicine, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey

Anahtar Sözcükler: SARS CoV-2, sporcu, mental sağlık, değerlendirme

Öz

Amaç: COVID-19 salgını sırasında sporcuların psikolojik durumları olumsuz etkilendiği bilinse de sporcuların psikolojik etkilenmelerini yaş, spor türü ve sporun temas gereksinimine göre inceleyen çalışma eksikliği göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgınının elit sporcular üzerindeki psikolojik etkilerini yaş, spor türü (takım-bireysel) ve sporun temas gereksinimine (temaslı-temassız) göre değerlendirmektir.

Gereç ve yöntemler: Profesyonel futbol liglerinin ertelenmesinden altı hafta sonra katılımcıların akıllı telefonlarına üç anket (Depresyon anksiyete stres ölçeği-21, Olayların etkisi ölçeği (OEÖ), Uluslararası fiziksel aktivite anketi (UFAA)) gönderildi. Çevrimiçi anket, 440 sporcu ve 126 sedanter gönüllü tarafından dolduruldu. Sporcular takım sporları, bireysel temas ve bireysel temassız sporlar olmak üzere üç gruba ayrıldı. Ayrıca her grup genç ve yetişkin olmak üzere iki yaş grubuna ayrıldı.

Bulgular: Takım sporlarında depresyon, anksiyete ve stres skorları bireysel temaslı sporlardan (p<0.01) ve bireysel temassız sporlardan (sırasıyla p=0.02, p<0.01, p<0.01) anlamlı ölçüde düşüktü. Takım sporları için OEÖ skoru, bireysel temaslı sporlar, bireysel temassız sporlar ve sedanter gönüllülerden anlamlı ölçüde düşüktü (sırasıyla p<0.01, p=0.02, p=0.04). Grupların (sporcu-kontrol ya da ergen-yetişkin) ölçek puanları arasında başka anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).

Sonuç: Takım sporu yapan sporcuların mental sağlığı görece korunmuş görünürken, bireysel temas sporları yapan sporcuların bu süreçten daha fazla oranda etkilenmiştir. Özellikle bireysel temaslı sporcuların psikolojik durumları yakından izlenmeli ve baş etme stratejilerinin oluşturulması için gerekli psikososyal destek sağlanmalıdır.

Alıntı: Lima Y, Senisik S, Denerel N, Hursitoglu H, Balci GA, Bolat GU, et al. Effects of COVID-19 pandemic on the psychological states of youth and adult elite male athletes. Turk J Sports Med. 2022;57(1):31-7; https://doi.org/10.47447/tjsm.0597

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Institutional Ethics Committee of Ege University, İzmir, Turkey (Decision no: 20-6T/27 Date: 10.06.2020).

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision YL, SŞ, ME; Materials YL, ND, ME, GAB; Data Collection and/or Processing YL, ND, ME, GAB; Analysis and Interpretation YL, GÜB, HO; Literature Review YL, GÜB, HO, ND; Writing Manuscript YL, SŞ; Critical Reviews YL, SŞ, ME.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.