p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Seçkin Şenışık1, Ahmet Bilgi2, Ogün Köyağasıoğlu3, Pınar Bilgi4, Özge Kozguş Güldü5, Bülent Yılmaz6, Mustafa Coşan Terek7

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey
2Gynaecology and Obstetrics Department, Meram Faculty of Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
3Sports Medicine Section, Kayseri City Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
4Medical Biochemistry Section, Mersin City Training and Research Hospital, Mersin, Turkey
5Department of Nuclear Applications, Ege University Institute of Nuclear Science, İzmir, Turkey
6Gynaecology and Obstetrics Department, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
7Gynaecology and Obstetrics Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Anti-Müllerian Hormon (AMH), ghrelin, leptin, adet düzensizliği, spor

Öz

Amaç: Profesyonel basketbol ve voleybol sporcularında adet düzensizliği oranlarının, bunların Anti-Müllerian Hormon (AMH), ghrelin, leptin düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerle ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-35 yaşları arasında 41 kadın sporcu ve 41 sporcu olmayan kadın kontrol katıldı. Katılımcıların menstruel işlev sorgulaması yapıldı ve tam kan sayımları, AMH, ghrelin, leptin düzeyleri ile diğer endokrin ve metabolik parametreleri değerlendirildi.

Bulgular: Sporcuların %41’inde (n=17), sporcu olmayan kontrollerin %24’ünde (n=10) menstruasyon düzensizliği bulundu. AMH, ghrelin, leptin düzeyleri sporcularda ve kontrol grubunda benzerdi (p>0.05). Menstruasyon düzensizliği olan sporcularda düzensizliği olmayan sporculara göre ghrelin ve leptin düzeyleri daha düşük, AMH düzeyi ise daha yüksek olmakla birlikte istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ayrıca endokrin ve metabolik parametreler olarak bilinen insülin, glukoz, TSH, T3, kortizol gibi diğer kan değerleri açısından da gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Adet düzensizliği ve ghrelin arasında anlamlı negatif korelasyon (r=-0.240, p=0.031) ve AMH ile testosteron düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon (r=0.247, p=0.025) saptandı. Diğer parametreler arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p> 0.05).

Sonuçlar: Sporcularda adet düzensizliği sıklığının anlamlı düzeyde olmasa da daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedenlerinin araştırılması ve önlenmesi için izlenecek yollar detaylı biçimde araştırılmalıdır.

Alıntı: Senisik S, Bilgi A, Koyagasioglu O, Bilgi P, Kozgus Guldu O, Yilmaz B, etal. The relationship of menstrual irregularity with AMH, ghrelin and leptin levels in athletes. Turk J Sports Med. 2021;56(4):172-9; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0557

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onay Ege Üniversitesi, İzmir'den alınmıştır. (Karar No: E.248047 Tarih: 03.10.2017)

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision MCT, BY; Materials AB, SS, OK; Data Collection and/or Processing SS, AB, OK, PB, OKG; Analysis and Interpretation PB, OKG; Literature Review SS, OK; Writing Manuscript SS, OK; Critical Reviews MCT, BY.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Bu çalışma, Üniversite'nin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilmiştir (proje no. 18-TIP-001).