p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erdal HANCI, Erdem ATALAY, Ufuk ŞEKİR, Bedrettin AKOVA, Hakan GÜR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa

Anahtar Sözcükler: Bel kasları, izometrik kuvvet, izokinetik eksantrik kuvvet, izokinetik konsantrik kuvvet, güvenilirlik

Öz

Bu çalışmada Cybex Norm izokinetik dinamometrenin izometrik, konsantrik ve eksantrik bel kas kuvvet ölçüm güvenilirliğini araştırmak hedeflendi. Çalışmaya 11 sağlıklı erkek gönüllü katıldı. Bel ekstansör ve fleksör kaslarının izometrik kuvveti 30° ve 60° gövde fleksiyonunda, izokinetik konsantrik kas gücü 30°/s ve 180°/s açısal hızlarda, izokinetik eksantrik kas gücü ise 30°/s ve 90°/s açısal hızlarda ölçüldü. Ölçümcüler arası güvenilirliği saptamak için testler iki farklı kişi tarafından 1-2 gün ara ile gerçekleştirildi. Ölçümcünün güvenilirliği için ise aynı ölçümcü ikinci testi 5-7 gün sonra tekrarladı. Güvenilirlik düzeyleri “sınıf içi korrelasyon katsayıları, (ICC, r)” ile değerlendirildi. İzometrik ölçümlerin tamamında ekstansör kasların zirve tork değerleri için ölçümcü içi ve arası ICC değerleri (r=0.90-0.96) yüksek güvenilirlik gösterdi. İzokinetik konsantrik kuvvet ölçümlerinde düşük açısal hızda (30°/s) ekstansör kaslarda ölçümcü içi ve arası güvenilirlik yüksek (r=0.90-0.91) olarak saptanırken yüksek açısal hızda (180°/s) ise iyi (r=0.82-0.83) güvenilirlik bulundu. Ekstansör bel kaslarına ait izokinetik eksantrik kas kuvvet ölçümlerinde her iki test hızında (30 ve 90°/s) ölçümcü arası yüksek (r=0.95-0.96) ve ölçümcü içi iyi (r=0.83-0.88) güvenilirlik gözlendi. Fleksör kasların 30°’de yapılan izometrik ölçümlerde ölçümcü arası yüksek (r=0.92); 180°/s’lik açısal hızda yapılan konsantrik ölçümlerde ise ölçümcü içi ve arası iyi (r=0.81-0.82) güvenilirlik saptandı. Sonuç olarak bu çalışmada sağlıklı bireylerde kullanılan dinamometrenin ve uygulanan test protokollerinin bel ekstansör kaslarının izometrik, izokinetik konsantrik ve eksantrik kas gücü ölçümleri için güvenilir olduğu söylenebilir.