p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Canan Gönen Aydın1, Mehmet Özbey Büyükkuşçu2, Raşit Özcafer2, Sabriye Ercan3, Muhammet Mert2, Dilek Öztaş4

1Sports Medicine Section, Metin Sabanci Baltalimani Bone Diseases, Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Orthopedics and Traumatology Clinic, Metin Sabanci Baltalimani Bone Diseases, Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
4Department of Public Health, Faculty of Medicine, Ankara Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Omuz eklemi, eklem pozisyon hissi, rotator manşet yırtığı, izokinetik kas kuvveti

Öz

Amaç: Rotator manşetin artroskopik ve mini açık onarımları klinik pratikte sıklıkla kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı artroskopik ve mini açık cerrahi ile rotator manşet onarımı yapılan hastaların; fonksiyonel sonuçlarını, izokinetik omuz kas kuvvetlerini ve eklem pozisyon hissini karşılaştırmaktır.

Gereç ve yöntem: İzole rotator manşet yırtığı ile tedavi edilen ve izlenen 28 hastanın (20 kadın, 8 erkek) sonuçları değerlendirildi. Hastaların 12’si artroskopik (yaş ortalaması 54.3 yıl), 16’sı ise mini-açık teknikle (yaş ortalaması 51.5 yıl) tedavi edildi. Klinik ve fonksiyonel sonuçlar, Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları (American Shoulder and Elbow Surgeons; ASES) ve Kol, Omuz ve El Özürlülükleri (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand; DASH) ölçekleri kullanılarak değerlendirildi. Omuz kas kuvveti ve ekleminin pozisyon hissi Cybex Norm (CSMI Humac Norm, ABD) izokinetik dinamometre ile ölçüldü.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 52.8 (min-maks: 40-67) yıldı. Artroskopik tamir ile tedavi edilen hastaların ortalama postoperatif ASES skoru 78, DASH skoru 18.8 puandı. Mini-açık cerrahi tekniği ile tedavi edilen hastaların ortalama postoperatif ASES skoru 86, DASH skoru 13.6 puandı. Fonksiyonel sonuçlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Mini-açık veya artroskopik teknik uygulanan hastaların izokinetik omuz kas kuvveti (iç-dış rotasyon ve adduksiyon-abduksiyon) ve eklem pozisyon hissi ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi (p>0.05).

Sonuç: İki yöntem karşılaştırıldığında; fonksiyonel sonuçlar, izokinetik kuvvet ve eklem pozisyon hissi yönünden anlamlı farklılık görülmemiştir. Ancak bu iki yöntem arasındaki farkların daha kapsamlı çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Alıntı: Gonen Aydin C, Buyukkuscu MO, Ozcafer R, Ercan S, Mert M, Oztas D. All-arthroscopic versus mini- open rotator cuff repair: isokinetic muscle strength, shoulder joint position sense and functional outcomes. Turk J Sports Med. 2020;55(2):112-21.

Acknowledgments

The authors would like to thank Can Tulpar for his assistance with data collection and research.