p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mattia David, Tim Rindlisbacher

Sports Medicine Department, Cleveland Clinic, Toronto, Canada

Anahtar Sözcükler: hokey, spora dönüş, subaraknoid kanama

Öz

Subaraknoid kanamanın teşhis ve yönetimi literatürde iyi tanımlanmıştır, ancak hemorajik inme sonrası güvenli bir şekilde spora dönüş konusunda yayınlanmış sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. PubMed veri tabanı araştırması yapılmış ve belirlenen makalelerden hiçbirinin spora dönüşü, özellikle de temas sporuyla ilgili konuları irdelemediği görülmüştür. Burada sunulan olguda, elit genç buz hokeyi oyuncusunda ortaya çıkan subaraknoid kanamanın ardından spora dönüş süreci paylaşılmıştır. 17 yaşında erkek hastaya sol orta serebral arter anevrizması ve subaraknoid kanama teşhisi konmuştur. Endovasküler bobin obliterasyonunun ardından, bobin stabilitesi, nörolojik durum ve semptomların izlendiği 3 aylık görece dinlenme sürecinde temassız kondisyon çalışmaları uygulanmıştır. Hasta önce genç amatör, ardından profesyonel düzeyde hokey oynamış (olaydan 8 yıl sonra), bu süreçte ne anevrizmaya bağlı komplikasyon gelişmiş ne de konküzyon sonrası olumsuz bulguya rastlanmıştır. 3 ay dinlenmenin ardından elit düzeyde temas sporuna sorunsuz bir şekilde geri dönüşün gösterildiği bu olgunun gelecekte görülebilecek olgular için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Alıntı: David M, Rindlisbacher T. Return to play considerations following spontaneous subarachnoid hemorrhage: A case report. Turk J Sports Med. 2020;55(1):52-5.