p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Halit Egesoy

Sport Sciences Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Anahtar Sözcükler: “Taper” antrenmanı, kan laktatı, kalp atım hızı

Öz

Bu çalışmanın amacı "taper” antrenmanlarla ilgili yapılmış çalışmaları inceleyerek bu antrenmanların sporcuların performansları üzerindeki etkisini araştırmaktır. 1981-2018 yılları arasında yayınlanan "taper" uygulamaları alanındaki çalışmaların derinlemesine incelenmesi ve yorumlanması için nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.

“Taper” uygulamalarında 1-4 haftalık sürenin optimal performans için en uygun olduğu rapor edilmiştir. Bu uygulamalar 7-14 gün arasında etkisini göstermekte, 14 gün daha devam ettiğinde sporcularda önemli performans gelişimi elde edilmektedir. “Taper” döneminde sporcuya uygulanan antrenman yükü azaldığı için yorgunluk azalmakta, toparlanma daha kısa sürede gerçekleşmekte ve sporcunun performansında gelişme olmaktadır. Antrenman hacmi bu dönemde düşürülmekte, antrenmanın şiddeti korunmakta ya da hafif bir artış olmaktadır. Antrenmanın yoğunluğu, hacmi ve/veya sıklığının azaltılmasıyla antrenmanın yükünde bir azaltma yapılmaktadır. Bunu yaparken sporcuda “detraining” etkisi göstermemesi için dikkatli olmak gerekir. “Taper” döneminde antrenman hacminde yapılan azaltmaların doğru planlanmasıyla “detraining” etkisi görülmeyecektir. “Taper” sonrası, sporcuların kan hacmi, kırmızı kan hücresi, kan laktat, maksimal kalp atım hızı, bazı hormon ve enzim düzeyleri, koşu ekonomisi ve kas glikojen depolarında bazı artışlar olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, “taper” antrenmanları sportif performansa katkıda bulunmaktadır.

Alıntı: Egesoy H. Taper training in sport. Turk J Sports Med. 2020;55(1):69-78