p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yakup Zühtü Birinci1, Şenay Şahin2, Şerife Vatansever2, Serkan Pancar3

1Ministry of National Education Hacı Sevim Yıldız-2 Vocational and Technical Anatolian Highschool, Bursa, Turkey
2Faculty of Sports Sciences,Uludağ University, Bursa, Turkey
3Ministry of National Education, Yeniceabat Anatolian Highschool, Bursa, Turkey

Anahtar Sözcükler: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör, fiziksel egzersiz, yaşlılar

Öz

Fiziksel egzersizle birlikte beyin kaynaklı nörotrofik faktörde (BDNF) meydana gelen artışın, yaşlıların bilişsel özellikleri üzerindeki olumlu etkinin başlıca nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Sunulan çalışmada; yaşlı bireylerde fiziksel egzersizin BDNF üzerine etkisini inceleyen çalışmaların sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Elektronik veri tabanı araştırmasında metodoloji olarak sistematik derlemeler için tercih edilen raporlama maddeler bildirisi temel alındı. Derlemede yaşlılarda fiziksel egzersizin BDNF'ye etkilerinin değerlendirildiği deneysel nitelikli 21 tam metin çalışma incelendi. Çalışmaların büyük çoğunluğunda yaşlılarda fiziksel egzersizin BDNF düzeylerini düzenlediğini gösteren güçlü kanıtlar vardır. Egzersiz; BDNF’ye etkisi aracılığı ile nöral dokunun iyileşmesine ve yenilenmesine yol açabilirse, nöromüsküler bozukluklarla ve sedanter yaşam tarzıyla ilişkili bilişsel hastalıklarla başa çıkmada güçlü bir reçete haline gelebilir.

Alıntı: Birinci YZ, Sahin S, Vatansever S et al. The effect of physical exercise on brain derived neurotrophic factor (BDNF) in elderly: A systematic review of experimental studies. Turk J Sports Med. 2019;54(4):276-87.

31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur.