p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fatma E. KOKU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: Çevre koşulları, spor zemini, spor yaralanması, sporcu

Öz

Her geçen gün tüm dünyada spora katılımın artmasıyla, sporla ilişkili yaralanmalar da artmaktadır. Sporla ilişkili yaralanma sıklığını etkileyen pek çok faktör vardır ve çevresel faktörler de bunlardan biridir. Çevresel faktörler temel olarak hava sıcaklığı, yağış, nem, yükseklik olarak ele alınabilir. Bu faktörler spor yapılan zeminin özelliklerine de etki etmekte ve yaralanma sıklığını değiştirmektedir. Açık havada yapılan spor müsabakaları ya da antrenmanlara çevresel koşulların etkisi çok daha büyüktür. Genellikle sezon başında, kuru havalarda, suni çimde yaralanma sıklığı daha yüksek saptanmıştır. Yaralanmaya neden olan risk faktörleri belirlenip gerekli önlemler alınarak yaralanma sıklığını azaltmak mümkündür. Konu ilgili literatürle birlikte ele alınmaktadır.