p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan

Sports Medicine Department, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor hekimliği, yaralanma, hastalık, epidemiyoloji

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı, spor hekimliği polikliniğine bir yıllık sürede yapılan başvuruların incelenmesi ve bölgedeki profilin ortaya konulmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Spor hekimliği polikliniğine başvuran (n:2474) sporculara/hastalara ilişkin veriler dijital arşivden incelendi. Hastalık ve yaralanma başvurularının sınıflandırılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Daily Report on Injuries and Illnesses” formundan yararlanıldı.
Bulgular: Başvuranların %70.2’si erkekti, başvuruların %95'i sporcular tarafından yapılmıştı ve %74.1’i 18 yaş altındaydı. Başvuruların %44.5’i kış mevsiminde yapılmıştı. Bireyler %63.0 lisans muayenesi, %35.9 yaralanma ve hastalık, %1.1 tıbbi destek alma nedenleriyle başvurmuştu. Sporcuların en sık başvuru nedeni lisans muayenesi iken sedanter bireyler yaralanma nedenli başvurdu (p<0.05). Yaralanmalar en sık alt ekstremiteyi, hastalık semptomları en sık kardiyovasküler sistemi ilgilendiriyordu. Sporcuların en çok antrenmanda yaralandığı saptandı. Tedavi için sıklıkla konservatif yöntemler uygulandı.
Sonuçlar: Lisans muayeneleri birinci basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmelidir. Spor hekimliği alanında kullanılan ekipmanlar sağlanarak performans analizi yapılmalıdır. Konservatif tedavi üniteleri kurulmalıdır. Sedanter bireylerde kronik hastalıklar ile mücadele konusunda spor hekimlerinden daha çok destek alınmalıdır.

Cite this article as: Ercan S. Patient profile attending a sports medicine center. Turk J Sports Med. 2019;54(2):124-32.