p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mehmet Mesut Çelebi1, Adil Aksu2

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Halkbank Sports Club, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Voleybol, spor yaralanması, insidans

Öz

Amaç: Kadın ve erkek voleybol oyuncularında bir sezonda meydana gelen yaralanmaların genel insidansını belirlemek ve birbiriyle karşılaştırmak.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Türkiye voleybol süper ligi ekiplerinden birinin kadın ve erkek takımlarındaki 30 oyuncunun bir sezonluk yaralanma kayıtları tutulmuştur. Tüm oyuncuların demografik bilgileri kayıt edilmiştir. Antrenman veya maç sırasında meydana gelen yaralanmalar takım doktoru ve fizyoterapisti tarafından kaydedilmiştir. Yaralanmaların kayıt işleminde Uluslararası Olimpiyat Komitesinin günlük yaralanma ve hastalık raporu formu kullanılmıştır.
Bulgular: Sezon boyunca erkek oyuncularda 45, kadın oyuncularda 80 olmak üzere toplam 125 yaralanma kaydedilmiştir. Yaralanma insidansı erkeklerde 4,3/1000 saat, kadınlarda 7,9/1000 saat ve toplamda 6,1/1000 saat olarak saptanmıştır. Yavaş başlangıçlı ve akut başlangıçlı aşırı kullanım yaralanma insidansının 4,2/1000 saat, akut yaralanma insidansının ise 1,9/1000 saat olduğu görülmüştür. Tendinozis/tendinopati en sık görülen yaralanma (23 vaka) olmuştur ve tüm yaralanmaların %18,4'ünü oluşturmuştur. Omuz ve klavikula bölgesi %15,2 ile en sık yaralanan bölge olarak kaydedilmiştir.
Sonuç: Yaralanma önleme programlarında özellikle omuz bölgesine ve tendon yaralanmalarına odaklanılmalıdır.

Cite this article as: Celebi MM, Aksu A. Incidence of injuries in female and male volleyball players - Prospective preliminary study.Turk J Sports Med. 2018;53(3):109-15.