p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Saadet Banu KELEŞ

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa

Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, egzersiz, hipertansiyon

Öz

Düzenli fiziksel aktivite, hipertansif kişilerde tıbbi tedaviye ek veya tek başına yaşam stili değişikliğinin parçası olarak güçlü bir şekilde önerilmektedir. Bu derlemede, çeşitli egzersiz modellerinin hipertansif bireylerde kan basıncına etkisi randomize kontrollü çalışmalar temelinde irdelendi. Düzenli orta-yüksek şiddette aerobik egzersizin kan basıncını düşürdüğü, izometrik (statik) egzersizin benzer etki yaptığı, dinamik direnç egzersizinin daha az etki gösterdiği gözlemlendi. Kardiyovasküler riski düşük-orta olan hipertansif hastaların ilk etap tedavisi fiziksel aktivitedir. Yüksek risk profili olan hastaların tedavisinde, farmakolojik tedaviye ek olarak fiziksel aktivite her zaman önerilmektedir. Sporcularda hipertansiyon değerlendirmesi detaylı yapılmalıdır. Ek risk faktörü ve hedef organ hasarı olmayan iyi kontrollü hipertansiyonda tüm sporlara katılıma izin verilebilir.