p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mehmet Mesut Çelebi1, Cengiz Akarçeşme2, Burak Ekin Dalbayrak1

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Sports Science Department, Faculty of Sport Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Voleybol, izokinetik kuvvet, H/Q oranı, postüral denge

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı Türk kadın voleybolcularda dominant (D) ve non-dominant (ND) bacaklarda H/Q (hamstring/quadriceps) oranı, zirve tork (PT) değerleri ve postüral dengenin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya ortalama yaşları 21.9±4.4 yıl, boyları 182.0±5.9 cm ve vücut ağırlıkları 66.5±8.3 kg olan 63 sağlıklı Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi oyuncusu dahil edildi. Denge ölçümleri her iki bacağa 20 saniye ve üçer tekrar şeklinde uygulandı. Denge ölçümlerinde toplam denge kaybı (OSİ), anterior-posterior denge kaybı (APSI) ve medial-lateral denge kaybı (MLSI) verileri toplandı. Sonrasında izokinetik dinamometre ile hamstring ve quadriseps PT ve H/Q oranları 60˚/s ve 180˚/s hızlarda ölçüldü. İstatistiksel analizde Wilcoxon Testi kullanıldı.
Sonuçlar: Hamstring veya quadriceps kaslarının PT değerlerinde dominant ve non-dominant bacaklar arasında 60˚/s hızda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. H/Q oranları D bacakta daha düşüktü ve 60˚/s hızda istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. D ve ND bacaklar arasında OSİ, APSI ve MLSI'de anlamlı bir fark saptanmadı.
Tartışma: Açısal hız arttıkça H/Q oranları artmaktadır. D ve ND bacaklar arasında PT, H/Q oranında 60˚/s hızda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Bu bulgular, kadın voleybolcularda yaralanma durumunda, hangi bacak olduğuna bakılmaksızın, yaralanmamış bacağın diğer bacak için kuvvet açısından referans olarak kullanılamayacağını gösterebilir.

Cite this article as: Celebi MM, Akarcesme C, Dalbayrak BE. Evaluation of postural balance and hamstring/quadriceps peak torque ratios according to leg dominancy in Turkish female volleyball players. Turk J Sports Med. 2018;53(3):123-30.