p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan ÖRSÇELİK, Ali Haydar APAYDIN, Yavuz YILDIZ, Taner AYDIN

GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanması, retrospektif, epidemiyoloji

Öz

Spor bireyin sağlık durumunu, fiziksel kabiliyet ve performansını geliştiren hareketler bütünü olarak tanımlanır. Spor yaralanmaları, vücudun tamamının veya bir bölgesinin, normalden fazla bir kuvvetle karşılaşması sonucunda, dayanıklılık sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan hasarlanma durumlarını kapsar. Hafif yaralanmalar öneri, istirahat, medikal tedavi, bantlama, kinezyo uygulaması, ortez kullanımı ve egzersiz protokolleri ile iyileştirilebilirken, orta-ağır şiddetteki yaralanmalar klinik rehabilitasyonu gerektirir. GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalında klinik rehabilitasyona alınan 779 hasta retrospektif olarak incelendi. Rekreasyonel ve elit sporcuların branşlarına göre rehabilitasyon gerektiren sakatlanma sıklıkları ve sakatlık tipleri araştırıldı.