p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Nevzad Denerel1, Erdem Kaan2

1Sports Medicine Department, Dr. Burhan Nalbantoğlu State Hospital, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Orthopaedics and Traumatology Department, Silivri State Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Futbol yaralanması, lateral diz ağrısı, proksimal tibiofibular eklem, proksimal sindesmoz yaralanması

Öz

Tibia ve fibulayı birbirine bağlayan; interosseöz membran ile anterior ve posterior tibiofibular bağlardan oluşan fibröz yapı "tibiofibular sindesmoz" olarak adlandırılır. Literatürde tibiofibular dislokasyon olmaksızın proksimal tibiofibular sindesmoz bağ yaralanmasının oldukça ender rastlanan bir durum olduğu görülmektedir. Bu olgu sunumunda, Türkiye Süper Liginde mücadele eden bir profesyonel futbolcuda meydana gelmiş proksimal tibiofibular sindesmoz yaralanması tartışılacaktır. Olgu 26 yaşında ve erkekti; maç sırasında rakibinin müdahalesi sonrası oyuna devam edememişti. Fizik muayenesinde, menisküs ve bağ testleri normal olmakla birlikte; fibula başı düzeyinde ödem, palpasyonla ağrı ve perküsyon ile tinel bulgusu saptandı. Ayrıca fibula başının mobilitesinde artış gözlendi. Fizik muayene ve radyolojik görüntüleme tetkikleri sonucunda, sporcuya "Proksimal Sindesmoz Sprain Evre-2" tanısı konuldu ve 4-6 hafta iyileşme süresi öngörüldü. Sporcunun rehabilitasyon süreci sonrası 30 gün içinde takımla birlikte çalışmalara katılması planlandı. Klasik ortopedi ve spor hekimliği ders kitaplarında proksimal tibiofibular eklem (PTFE) yaralanmalarını açıklayacak spesifik klinik test ve radyolojik belirtilere ilişkin bilgi olmadığı görülmektedir. Bu nedenle oldukça ender rastlanan PTFE yaralanmaları, bilgi ve deneyim eksikliği ile birleşince sıklıkla gözden kaçabilmektedir. Proksimal sindesmoz yaralanması ise daha da seyrek görülmekte ve bu nedenle klinik olarak şüphe duyulmadığı için tanı ve tedavide zorluklar yaşanmaktadır. Literatürde PTFE yaralanmaları incelendiğinde, bu olgu dislokasyon olmaksızın sindesmoz yaralanmasına değinen iki olgudan biri olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak; proksimal sindesmoz yaralanmasına ilişkin daha geniş serilerle yapılacak çalışmalar, hekimlerin bilgi ve deneyim eksikliğinin giderilmesine yardımcı olacak, ayrıca tedavide izlenecek yolun belirlenmesini ve daha kısa sürede, daha efektif yanıt alınmasına aracı olacaktır.

Cite this article as: Denerel N, Kaan E. Proximal tibiofibular syndesmosis injury in a professional football player: case report. Turk J Sports Med. 2018;53(3):131-5.