p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Melda Pelin YARGIÇ, Şerife Şeyma KARAYILAN, Gürhan DÖNMEZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Gebelik, fetüs, fiziksel aktivite

Öz

Fiziksel inaktivite kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmekte olup, gebelik sürecinde bu sıklık daha da artmaktadır. Öte yandan uygun süre, sıklık ve şiddette yapılan egzersizin kadın ve fetüs sağlığına çok sayıda olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Düzenli egzersiz, gebelikte aşırı kilo alımının önlenmesi, postpartum vücut ağırlığının azaltılması, artmış glisemik kontrol, azalmış bel ağrısı, yaşam kalitesinde artış ve depresif semptomlarda azalmada etkilidir. Hafif orta şiddette yapılan egzersizin fetüs üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi gösterilmemiştir. Gebelere egzersiz reçetelendirmesi yapılırken, kadının gebelik öncesi egzersiz alışkanlığı göz önüne alınmalı, aerobik egzersiz ile birlikte hafif şiddette kuvvet antrenmanları verilmelidir. Düşme, abdominal travma riski içeren aktivitelerden kaçınılmalı, gebelerin aşırı yorulması önlenmelidir. Derlemede güncel literatür tartışılmaktadır.