p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Galip Bilen KÜRKLÜ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Meram, Konya

Anahtar Sözcükler: Ani ölüm, spora katılım öncesi muayene, sporcu

Öz

Spora olan ilgi ve katılımın her yaşta ve her iki cinsiyette gün geçtikçe artmasıyla birlikte, spora katılım öncesi yapılan muayenelerin de önemi artmaktadır. Bu muayeneler sportif yaralanma riskini azaltmak, sportif performansı etkileyen patolojileri saptamak ve sporda ani ölümün önüne geçmek için rutin olarak yapılmalıdır. Sporda ani ölümün görülme sıklığı oldukça azdır. Ancak bu durum şaşırtıcı ve dramatiktir. Diğer taraftan, medya tarafından ön plana çıkarılması nedeniyle, toplumda ve tıpta bu konuya olan ilgide artış olmaktadır. Bu muayenelerin nasıl yapılacağı konusunda ülkemizde ve dünyada halen tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak muayene ve değerlendirmelerde kardiyovasküler ve kas-iskelet sistemi hakkında sporcudan ayrıntılı aile öyküsü ve anamnez alınmasının ilk koşul olduğu konusunda kuşku yoktur. Bu derlemede konuya ilişkin güncel literatür irdelenmektedir.