p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erkut KONTER

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Buca, İzmir

Anahtar Sözcükler: Liderlik gücünü algılama, antrenörlük, bireysel sporlar, takım sporları egzersiz

Öz

Bu araştırmanın amacı; antrenörlerin ve sporcuların takım ve bireysel sporlara katılımlarına göre liderlik gücü algılarını karşılaştır-maktır. Bu araştırmada; Sporda Liderlik Gücü Ölçeği-Diğer (SLGÖ-D: sporcu formu), Sporda Liderlik Gücü Ölçeği-Kendi (SLGÖ-K: antrenör formu) ve hazırlanan anket sorularından yararlanıldı. Veriler; takım sporlarına (futbol, voleybol, basketbol ve hentbol) ve bireysel sporlara (atletizm, eskrim, tenis, masa tenisi, okçuluk, judo ve güreş), katılan toplam 587 sporcu ve 91 antrenörden toplandı. Sporcularda SLGÖ-D için yapılan t-testi analizleri; bireysel ve takım sporlarına katılıma göre zorlayıcılık (p<0.001), uzmanlık (p<0.003) ve yasal güç (p<0.02) algılarında anlamlı bir farklılık ortaya koyarken, özdeşleşim gücünde anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05). Antrenörlerin SLGÖ-K için uygulanan Mann-Whithney U-testi analizleri ise; bireysel ve takım sporlarıyla ilgilenmeye göre zorlayıcılık, yasal ve özdeşleşim gücü algılarında anlamlı bir farklılık belirtmezken (p>0.05), uzmanlık gücü algısında anlamlı bir farklılık ortaya koydu (p<0.006).