p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

A. Mustafa ADA

TSK Spor Okulu Sporcu Sağlığı Uygulama Merkezi, Ankara

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, enjeksiyon tedavisi, intraartiküler

Öz

Spor yaralanmalarında ortaya çıkan kas, tendon, ligament ve kapsül patolojilerinin tedavisinde sportif rehabilitasyon, oral ilaç kullanımı, cerrahi tedavinin yanı sıra, enjeksiyon tedavilerine sıklıkla başvurulur. Bu enjeksiyon uygulamalarının amacı ağrıyı gidermek, sahaya dönüşü hızlandırmak ve tanısaldır. Enjeksiyon uygulayacak hekimlerin anatomide yetkinlikleri çok önemlidir. Uygulama sırasında ise hastanın güvenliğine ve antisepsi kurallarına uyum öne çıkar. Kas iskelet sistemine ilişkin enjeksiyon uygulamaları bu derlemede güncel literatürle ele alınmaktadır.