p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Oğuz YÜKSEL, Mehmet Ali TARHAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Sözcükler: Bel ağrısı, somatik yansıyan ağrı, radiküler ağrı, sporcu, tedavi

Öz

Toplumun büyük bölümü yaşamlarının bir bölümünde bel ağrısı çekmektedir. Egzersiz bel ağrısına karşı koruyucu bir rol üstlense de, bazı spor branşları lomber omurgayı tekrarlayıcı yüklenmelerle karşı karşıya bırakmakta ve sporcunun bel ağrısı yaşamasına neden olmaktadır. Lomber bölgedeki pek çok anatomik yapı bel ağrısı kaynağı olabilmektedir. Yaralanan doku kaynaklı nosiseptif ağrıya somatik yansıyan ağrının ve kimi zaman da radiküler ağrının eklenmesi net tanı konmasını zorlaştırmakta ve bir kavram karmaşası da yaşatmaktadır. Bel ağrısı çoğunlukla bir ay içinde geçse de, tanı koymakta yaşanan zorluk kimi zaman tedavide de yaşanmakta ve bu da kılavuzlara yansımaktadır. Bu derlemede bel ağrısı ile ilgili kavramlar, bel ağrısına yaklaşım, bel ağrısının tanı ve tedavisi, özellikle sporcu popülasyonu göz önüne alınarak incelenecektir.