p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Emin ERGEN, Bülent ÜLKAR, Ali ERASLAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Cebeci, Ankara

Anahtar Sözcükler: Propriyosepsiyon, koordinasyon, mekanoreseptör, fonksiyonel stabilite, ayak bileği, diz, omuz, rehabilitasyon

Öz

Bu derlemede önce propriyosepsiyon ve koordinatif yetiler konusunda temel tanımlamalar yapılmakta, ilgili organ ve reseptörlerin, özellikle mekanoreseptörlerin işlevleri yansıtılmaktadır. Daha sonra propriyosepsiyonun klinik önemine ve fonksiyonel stabiliteye etkisine değinilmekte; ayak bileği, diz ve omuz eklemi propriyosepsiyonuna ilişkin çalışmalar irdelenmektedir. Propriyosepsiyon ölçüm teknikleri açıklanmakta; son olarak sportif yaralanmadan korunma ve rehabilitasyonda propriyosepsiyonun yeri, temel yaklaşımlar, değişik eklemler ve rehabilitasyon evreleri için uygulamalar belirtilmektedir.