p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erdem ATALAY

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir

Anahtar Sözcükler: Osteoporoz, koruyucu etki, yeniden yapım, fiziksel aktivite, yüksek darbe etkili egzersizler

Öz

Kemik doku, fiziksel egzersiz ve mekanik titreşim gibi çeşitli uyaranlara uyum sağlayan; sürekli olarak yeniden yapım ve yıkıma uğrayan dinamik bir yapıdır. Kemik mineral yoğunluğunu arttırmak ve osteoporotik kırık riskini azaltmak için direnç egzersizleri, aerobik egzersizler ve yüksek darbe (high-impact) etkili egzersizler en sık kullanılan modellerdir. Osteojenik etki göstermesi için, uygulanacak egzersizler dinamik olmalı, eşik yoğunluğu aşmalı, alışılmadık bir yüklenme örgüsü içermeli ve yeterli kalsiyum ve D vitamini ile desteklenmelidir. Yüksek darbe etkisi olan egzersizlerin kemik kitlesi artışı üzerine en belirgin etkiyi gösterdiği düşünülmektedir. Osteoporoza yönelik yapılacak egzersiz planlamalarında, yüksek darbe etkili egzersizlerin kuvvet, direnç ve denge egzersizlerinin yanı sıra kardiyovasküler uygunluk arttırıcı egzersizler ile kombine edilmesi önerilmektedir.