p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydın BALCI

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği, Ankara

Anahtar Sözcükler: Diyabet, egzersiz, glisemik kontrol, koruyucu hekimlik

Öz

Diyabet, gerek görülme sıklığı, gerekse ciddi komplikasyonları ile önemli bir sağlık problemidir. Risk faktörleri arasında fiziksel inaktivite de bulunmaktadır. Diyabetin önlenmesinde ve tedavisinde egzersizin yararlı olduğu bilinmektedir. Egzersizin tipi ve şiddetinin glisemik kontrol üzerine etkileri hakkında çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Egzersiz programları ayrıntılı tıbbi değerlendirme sonrasında bireye özgü olarak hazırlanmalıdır. Egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında olası akut komplikasyonların engellenmesi için uyulması gereken kurallar vardır. Düzenli egzersizin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekilmeli ve fiziksel aktivite desteklenmelidir. Bu derlemede diyabetin egzersizle önlenebilirliği, tedavisindeki yeri ve olası riskler güncel literatür ışığında ele alınmaktadır.