p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

EFFECTS OF CHRONIC AEROBIC EXERCISE ON HAEMATOLOGICAL PARAMETERS AND LIPID PROFILE IN MIDDLE-AGED MEN

Gürbüz BÜYÜKYAZI*, Necip KUTLU**, Gülten KARADENİZ***, Mine ÇABUK**, Cengiz CEYLAN**, Bekir Sami UYANIK**, Serdar SEVEN**, Ertan ÖZDEMİR**

* Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
** Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa
*** Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Manisa

0 1159

SPORTS-RELATED CONCUSSION: CURRENT APPROACHES

Aylin YAMAN* Hakan YAMAN**

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta
** Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

0 3095

ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL SKILLS OF SOCCER PLAYERS ACCORDING TO GENDER

Erkut KONTER*, Ahmet DOĞANAY**

* Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Izmir
** Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Adana

0 674