p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Keyword Pages
exercise 048
cardiovascular risk factors 048
osteoarthritis 048
resistance training 048
egzersiz 048
kardiyovasküler risk faktörleri 048
osteoartrit 048
direnç 048
injury risk 028
runners 028
col1a1 028
polymorphism 028
sport genetics 028
yaralanma riski 028
koşucular 028
polimorfizm 028
spor genetiği 028
kinematics 013
gait analysis 013
video-based analysis 013
inertial measurement sensors 013
kinematik 013
yürüme analizi 013
görüntü tabanlı analiz 013
eylemsizlik ölçüm 013
coronavirus 051
covid-19 051
outbreak 051
pandemic 051
physical activity 051
koronavirüs 051
salgın 051
pandemi 051
fiziksel aktivite 051
plyometric exercise 005
balance training 005
athletic performance 005
basketball 005
pliometrik egzersiz 005
denge antrenmanı 005
sportif performans 005
basketbol 005
movement assessment 020
jump 020
landing 020
epicardial adipose tissue 044
skinfold thickness 044
male soccer players 044
epikardiyal yağ dokusu 044
deri kıvrım kalınlığı 044
erkek futbolcular 044
knee 033
anterior cruciate ligament injury 033
meniscus 033
cartilage 033
diz 033
ön çapraz bağ yaralanması 033
meniskü 033
kıkırdak 033
defensive medicine 038
sports medicine 038
malpractice 038
forensic medicine 038
defansif tıp 038
spor hekimliği 038
malpraktis 038
adli tıp 038
bibliometrics 001
similarity index 001
research misconduct 001
editorial policies 001
bibliyometri 001
benzerlik indeksi 001
araştırma suistimali 001
editöryal politikalar 001