p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Korai CHASAN1, İlhan TOKSÖZ2, Necdet SUT3

1Health Sciences Institute, Trakya University, Edirne, Türkiye
2Kırkpınar School of Physical Education and Sport, Trakya University, Edirne, Türkiye
3Dept. of Biostatistics, Trakya University Faculty of Medicine, Balkan Campus, Edirne, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Eurofit, beden eğitimi, fiziksel uygunluk, öğrenci, spor

Öz

Bu çalışmanın amacı, “Eurofit” test bataryaları aracılığında Edirne’de iki ilköğretim okulunda haftada iki saat beden eğitimi dersi gören 8-11 yaş grubu öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemekti. Böylelikle benzer yöndeki çalışmalara katkıda bulunmanın yanı sıra, bu alanda bölgesel ve ulusal ölçekte normların oluşturulmasına katkıda bulunacak bir veri tabanı da elde edilmiş olacaktır. Bu amaçla 80’i kız, 80’i erkek toplam 160 öğrenci çalışmaya dahil edildi. İki okulun erkek öğrencilerinin yaş, vücut kütle endeksi, flamingo, disklere dokunma, durarak uzun atlama, pençe kuvveti, 10x5 m mekik koşusu testlerinde anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Konservatuar İÖO (K) erkek öğrencilerin boyları (p=0.026) ve vücut ağırlıkları (p=0.003), Şehit Asım İÖO (ŞA) erkek öğrencilerinden yüksek; mekik ve bükülü kol asılma testleri sonuçları ise onlardan anlamlı düzeyde düşüktü (p=0.001). İki okulun kız öğrencilerinin yaş, boy, durarak uzun atlama, pençe kuvveti, 10x5 m mekik koşusu testlerinde anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). K okulu kız öğrencilerinin vücut kütle endeksi (p=0.007) ve vücut ağırlıkları (p=0.001) ŞA öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek, disklere dokunma testi sonuçları çabuk (p=0.045) iken; ŞA kız öğrencilerinin flamingo (p=0.022), mekik ve bükülü kol asılma testleri (p=0.001) sonuçları anlamlı düzeyde daha iyiydi.