p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mehmet Mesut Çelebi1, İbrahim Dündar2, Ali Murat Zergeroğlu1

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey

Öz

Objektif: Bu retrospektif kohort çalışmada taekwondo (TWD) ve para-tekwando (P-TWD) müsabakalarında görülen yaralanma oranları, sayıları, türleri ve yaralanan vücut bölümleri belirlenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Antalya’da yapılan 2. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası, 1. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası ve 3. Avrupa Para-Taekwondo şampiyonalarında yer alan toplam 1838 taekwondo ve 74 para-taekwondo sporcusunun 1521 taekwando ve 59 para-taekwondo müsabakası sırasında karşılaştığı yaralanmalar kaydedilmiştir. 1000 müsabakadaki yaralanma oranı ve müsabaka başınayaralanma oranı değerlendirilmiştir. Yaralanmalar her biri tıp doktoru olan 5 kişilik sağlık ekibi tarafından Uluslararası Olimpiyat Komitesinin günlük yaralanma ve hastalık raporu formu kullanılarak kaydedilmiştir.
Bulgular: 1580 müsabakada 31’i taekwando, 7’si para-taekwandoda olmak üzere 38 sporcu yaralanmıştır. Yaralanma insidansı taekwondoda 20,38 yaralanma/1000 müsabaka, para-taekwondoda ise 118,64 yaralanma/1000 müsabaka olarak bulunmuştur. Müsabaka başına taekwondoda 0,02 yaralanma, para-taekwondoda ise 0,11 yaralanma kaydedilmiştir. Alt ekstremite yaralanmaları para-taekwandoda (33,89 yaralanma/1000 müsabaka) taekwondoya göre (10,51 yaralanma/1000 müsabaka) daha sık görülmüştür.
Sonuç: P-TWD’da yaralanma oranı, TWD’ya göre daha fazla görülmüştür. Bu çalışma, gelecekteki yaralanma izlem çalışmaları ve taekwondo yarışmalarındaki yaralanma sayılarını azaltmak için önleme stratejileri ve önerileri geliştirilmesine yardımcı olacak epidemiyolojik bilgiler sunmaktadır.

Cite this article as: Celebi MM, Dundar I, Zergeroglu AM. Injury epidemiyology in elite taekwondo athletes: Retrospective cross sectional study including three international championships. Turk J Sports Med. 2019;54(4):250-4.