p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

S.O. KARAMIZRAK1, M. NALÇAKAN2, T. KOCAHAN3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2T.C. Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3GSGM Sporcu Sağlık Merkezi, Ankara

Anahtar Sözcükler: Universiade oyunları, organizasyon, sağlık

Öz

Türkiye’nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olan 23. Universiade 2005 İzmir Spor Oyunlarında verilen sağlık hizmetlerinin yönetimsel yapılanması, planlama evreleri, alt komisyon çalışmaları, hazırlık ve Oyunlar dönemi uygulamaları özetlenmektedir. Özellikle Oyunlar Köyü ve tesislerdeki sabit, değişik koşullardaki mobil sağlık hizmetleri, genel sağlık denetim hizmetleri ve doping kontrol hizmetleri genel hatlarıyla ele alınmakta; personel, donanım ve olgulara ilişkin dökümler verilmekte, üst yönetimler ve diğer komisyonlar ile ilişkiler, organizasyonun aksayan yönleri tartışılıp ileriye dönük önerilerde bulunulmaktadır.

Acknowledgments

Rapor yazarı komisyon başkanı ve iki yardımcısının yanı sıra görev alan hekimler (soyadı sırasıyla) Şaban Acarbay, Elif Akalın, Devrim Akseki, Rıdvan Atilla, Agah Çertuğ, Berrin Durmaz, Pınar Erbay Dündar, Alp Ergör, Hülya Güven, Muammer Kayatekin, Arzu On, Cengiz Öngör (AKS 110), Turhan Sofuoğlu, Ahmet Soysal ve Zeki Taşyürek’e; komisyon çalışmalarına fiilen destek veren spor branşı sorumluları Çetin İşlegen ve Aylin Çeçen’e; diğer komisyonlarla eşgüdümü başaran End. Müh. Gülbin Elyorgun’a ve komisyon asistanı olarak özverili bir şekilde çalışan Öykü Yücesoy ve Fidan Altürk’e özellikle teşekkürü borç biliriz.