p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yonatan KAPLAN

Jerusalem Sports Medicine Institute, Lerner Sports Center, Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem, Israel

Öz

Spora ilişkin yaralanmaların başarılı izlem ve önlenmesi, konunun kapsamına yönelik geçerli verilerin bulunmasına bağlıdır. Söz konusu yaralanmaları önlemeye yönelik yaklaşım ve programları başlatmadan önce bunların etiyolojisi, risk faktörleri ve tam mekanizmalarının tanım-lanması gerekmektedir. Bu derlemede yaralanmaların mekanizma ve insidansına ilişkin kaynakça verilmekte, non-kontakt yaralanmalara özellikle değinilmektedir. Neden oldukları ağır ekonomik yüke karşın, sportif yaralanmaların önlenmesine ilişkin yaklaşımlar sınırlıdır. Bu önlemlerin hayata geçirilmesi, özellikle yüksek yaralanma riski bulunan gruplarda anlamlı düzeyde yararlı sonuçlar vermektedir.