p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
ÇOCUKLARDA 4 HAFTALIK YÜZME EGZERSİZİNİN ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ
1995, Volume 30, Issue 4, Page 209-215
Bülent Ülkar

Enter the code above.